† Jesus - My Great Master † Songs | Bible | Prayers | Messages | Rosary

நமது விண்ணப்பத்தை கேட்பவர் நம் ஆண்டவர்.

நமது விண்ணப்பத்தை கேட்பவர் நம் ஆண்டவர்.

அன்பான சகோதர,சகோதரிகளுக்கு,நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் நாமத்தில் என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றும் கண்ணீரோடு, கவலையோடு எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லையே, என்னை நேசித்து என்மேல் அன்பு காட்ட ஒருவரும் இல்லையே என்று ஏங்கித் தவிக்கிறீர்களா? நீங்கள் விடும் பெரும் மூச்சை ஆண்டவர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் . உங்களுக்கு நேரிட்ட தீங்கை நினைத்து மனம் இரங்கி உங்கள் எதிரிகளிடம் இருந்து காப்பாற்ற உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். இரவும்,பகலும் வெள்ளமென கண்ணீர் விடும் உங்கள் விண்ணப்பத்தையும், ஜெபத்தையும் கேட்கிறார். அதற்கு நாம் முதற்சாமத்தில் எழுந்து நம் உள்ளத்தில் உள்ளதை அவர்முன் நம் விண்ணப்பத்தை தண்ணீரைப்போல் ஊற்றும்படி கூறுகிறார். தாம் தேர்ந்துக்கொண்டவர்கள் அல்லும், பகலும் தம்மை நோக்கி கூக்குரல் இடும்பொழுது கடவுள் அவர்களுக்கு நீதி வழங்காமல் இருப்பாரோ? அவர்களுக்கு துணை செய்ய காலம் தாழ்த்துவாரோ? விரைவில் அவர்களுக்கு நீதி வழங்குவார் என நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று இயேசு நமக்கு வாக்கு அளிக்கிறார். லூக்கா 18:7. நாம் ஞானமுள்ளவர்களாய் நடந்து நேர்மையானவற்றை பேசினால் கடவுளின் உள்ளம் மகிழ்ந்து நம் விண்ணப்பத்தைக் கேட்கும். வளமுடன் இருக்கும்...

HARD HEART, BURN

HARD HEART, BURN

“If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if one should rise from the dead.” –Luke 16:31 The human heart is so twisted and deceitful (Jer 17:9) that most of us, even in a world of instant communication, do not notice hundreds of millions of starving people at our doorsteps (see Lk 16:20). We have made our hearts so hardened that, even if someone were raised from the dead to warn us, we would not repent (Lk 16:31). If we ever change, it will be through God’s Word – from Moses’ Pentateuch...

Today, we pray for leaders

Today, we pray for leaders

Lord Jesus, on this day we bring to You leaders of our churches, countries, organisations and homes. We pray that they are fine men and women who always listen to their conscience and have the guts to obey it, whatever may be the price. May Your Holy Spirit be with them every step of the way, building groups and people, not breaking them. Bring Your qualities of mercy, justice and honesty into their daily lifestyles. Strengthen those of us who are called to be leaders. Bless in a special way those who are following helplessly, especially an unjust regime. Amen....

கடவுளின் வாக்கை நம் இதயத்தில் பதிப்போம்.சங்கீதம் 119:11

கடவுளின் வாக்கை நம் இதயத்தில் பதிப்போம்.சங்கீதம் 119:11

அன்பான சகோதர,சகோதரிகளுக்கு,நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளிலும் நம் கடவுள் நம்முடைய வேண்டுதல்களை கேட்டு நம் தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்ய ஆவல் உள்ளவராய் நமது அருகில் இருந்து பார்த்துக்கொண்டு என் மகனே,என் மகளே,உனக்கு என்ன வேண்டும்? நீ கேட்பதை தர ஆவலாய் இருக்கிறேன் நீ என் சித்தப்படி கேட்டால் அதை உனக்கு நிச்சயம் தருவேன்,என்று சொல்கிறார்.ஆகையால் நாம் அவர் நமக்கு அருளிய வாக்கின் படியே கேட்டு அவரிடத்தில் இருந்து நமக்கு தேவையான ஆசீர் வாதங்களை எல்லாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோமாக! ஆண்டவர் நம்மை எந்த அளவு நேசிக்கிறாரோ அந்த அளவு நம்மை சோதித்து பார்ப்பார். நாம் அதை அறிந்து எந்த சோதனையிலும் மனம் சோர்ந்து போகாமல் அவரின் பாதமே தஞ்சம் என்று அவரையே பற்றிக்கொண்டால் நமக்கு மனம் இரங்கி,நம் மேல் மனதுருகி நம் வேண்டுதலை நமக்கு அருளிச் செய்வார்.ஒரு சிறு குழந்தையை ஒரு தாய் குழந்தையின்...

THE SERVICE STATIONS OF THE CROSS

THE SERVICE STATIONS OF THE CROSS

“Such is the case with the Son of Man Who has come, not to be served by others, but to serve, to give His own life as a ransom for the many.” –Matthew 20:28 Most people recognize they have an inner desire to serve others. Millions are serving the poor, the sick, children, the elderly, the homeless, etc. At Christmas time, many people are even more conscious of their need to serve. However, service has a tendency to get out of hand. It feels good to serve, but it also hurts to serve. For example, Jeremiah was not only unappreciated...

%d bloggers like this: