உறவில் மகிழ்வோம்

தொடக்க கால கிறிஸ்தவ வரலாற்றில் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு பலவிதமான துன்பங்களும் நெருக்கடிகளும் நேர்ந்தது. கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தங்கள் உறவுகளை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதன் பொருட்டு இழக்க நேர்ந்தது. இதை முன்னிலைப்படுத்தி தான் பேதுரு ஆண்டவரிடம் இப்படியொரு வினாவை எழுப்புகிறார். இயேசுவுக்காக அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு பின்பற்றிய எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? என்பதுதான் பேதுரு இயேசுவிடம் மறைமுகமாக எழுப்புகிற கேள்வி. இயேசு அவருக்குத் தருகிற பதில்: இம்மையி;ல் நூறு மடங்கும், மறுஉலகில் நிலைவாழ்வும் என்பது. அதாவது, தொடக்க கால கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவுக்காக தங்கள் குடும்ப உறவுகளை இழந்தாலும் கூட, திருச்சபை என்கிற மிகப்பெரிய குடும்பத்தின் அங்கத்தினராக, கடவுளை தந்தையென்று ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவர் மற்றவருக்கு சகோதர, சகோதரிகளாக மாறும் மிகப்பெரிய, மிகவும் உன்னதமான உறவைப்பெற்றனர். இதுதான் இந்த உலகில் நூறுமடங்கு வீடுகளையும், சகோதரர்களையும், நிலபுலன்களையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று இயேசு சொல்வதன் பொருள்.

திருத்தூதர் பணி 2: 44 – 46 ல் பார்க்கிறோம்: “நம்பிக்கை கொண்டோர் அனைவரும் ஒன்றாயிருந்தனர். எல்லா உடைமைகளையும் பொதுவாய் வைத்திருந்தனர்……”. ஆக, கிறிஸ்துவின் பொருட்டு உறவுகளை இழந்தவர்களுக்கு புதிய உறவுகளை கடவுள் கொடுக்கிறார். அந்த உறவுகள் ஏற்கெனவே இருந்த குறுகிய வட்டத்து உறவுகள் அல்ல: வெளியே சிரித்துக்கொண்டு உள்ளே பொறாமைப்படுகிற போலியான உறவுகள் அல்ல. மாறாக, தாராள உள்ளத்தோடு, திறந்த உள்ளத்தோடு கடவுளை தந்தையென்றும், ஒவ்வொருவரிலும் கடவுளின் சாயலையும் காணும் உறவுகள். இயேசுவின் பொருட்டு அனைத்தையும் இழக்கவும், எதனையும் தாங்குவதற்கும் தயாராக இருக்கும் உறவுகள். இருப்பதை மற்றவரோடு பகிர்ந்து வாழும் உறவுகள். அப்படிப்பட்ட உறவுகளாக மாறுகிறவர்கள் நிலைவாழ்வைப்பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்பது இயேசுவின் வாக்குறுதி.

கடவுளை தந்தை என்று அழைக்கின்ற நம்மிடையே சாதி, மத, இன உணர்வால் பிரிவினைகள் இருந்தால், நாம் வெறும் உதட்டளவில்தான் கடவுளை தந்தை என்று அழைப்பதாக அர்த்தம். நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கடவுளை ‘தந்தை’ என அழைப்போம். மற்றவர்களை நம் சகோதர, சகோதரிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பரந்த உள்ளத்தை இறைவனிடம் மன்றாடுவோம்.

~ அருட்பணி. தாமஸ் ரோஜர்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: