என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்;சங்கீதம் 23:5

You may also like...

1 Response

  1. j.yesuvadian david says:

    இனிய காலை வணக்கம்,
    இன்றைய வசனம் என் மனதிற்கு ஆறுதல் கூறியது
    போல் இருந்தது. உங்கள் சேவை தொடர என் வாழ்த்துக்கள்,
    ஆமென் ஆமென் ஆமென்,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: