சின்னச் சிட்டுக்களை இயேசுவிடம் சேர்ப்போம்

மத்தேயு 19:13-15

இறையேசுவில் இனியவா்களே! இன்றைய திருப்பலிக்கு தித்திப்போடு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக இருக்கவும், நீங்கள் உடல்நலத்துடன் வாழவும், உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக அமையவும் ஆண்டவரிடம் மன்றாடுகிறேன்.

“விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்” என்ற பழமொழி நமக்கு நன்றாகத் தெரியும். இப்போது விளைந்துக்கொண்டிருக்கிற பயிர்களை அதவாது சிறுவர்களை பார்க்கின்ற போது துயரமாக இருக்கின்றது. பயிர்களிலே நச்சு மருந்து கலந்திருக்கிறது. சிறுவயதிலே அவர்களுடைய சிந்தனை, சொல், செயல் இவைகளிலே நஞ்சு இருக்கிறது. சிறியவா்கள் சிதைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சின்னச் சிட்டுக்களின் வருங்காலம் வறுமையாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது.

சின்ன சிட்டுக்களின் வாழ்வில் வறுமையயை போக்கி எப்படி வளமையை, சிறப்பை சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்கு இன்றைய நற்செய்தி நலம் தரும் நல்வாக்காக வருகிறது. அவர்களை ஆரோக்கியமாகவும், அழகாகவும் வளர்க்க வேண்டியது நம் பொறுப்பு. எப்படி எல்லாம் அவர்கள் நஞ்சு படாமல் பஞ்சு போல மென்மையாகவும், பரிசுத்தமாகவும் வாழ நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை இரண்டு வழிகளில் பார்க்கலாம்.

1. மறையறிவே மாற்றும்
இயேசுவைப் பற்றி முழுவதுமாக நாம் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள், பெரியவர்கள், ஆசிரியர்கள், உறவினர்கள் என அனைவரும் இயேசுவைப் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். திருப்பலி, மறைக்கல்வி, அன்பியம், பக்த சபை, தியானம் என அனைத்திலும் அவர்கள் கண்டிப்பாக கலந்துக் கொள்ள வேண்டும். இதில்தான் அவர்கள் மறையறிவை பெறுகிறார்கள். இயேசுவோடு பேசுகிறார்கள். உறவாடி உரையாடுகிறார்கள்.

2. நாமே நல்லாசிரியர்கள்
நாம் ஒவ்வொருவரும் எடுத்துக்காட்டுடன் வாழும் நல்லாசிரியர்களாக மாற வேண்டும். நம் எடுத்துக்காட்டால் குழந்தைகளை இயேசுவிடம் சேர்க்க வேண்டும். நம் தீய பண்புகள் அவர்களுக்கு அலகையை அடையாளப்படுத்தும். ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும். நல்லாசிரியர் நல்லதையே விதைக்க வேண்டும்.

மனதில் கேட்க…
1. சிறுவர்களுக்கு இயேசுவைப் பற்றி சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேனா?
2. சிறுவர்களை இயேசுவிடம் சேர்த்திருக்கிறேனா? அல்லது அலகையிடம் சேர்த்திருக்கிறேனா?

மனதில் பதிக்க…
சிறுபிள்ளைகளை என்னிம் வரவிடுங்கள். அவர்களைத் தடுக்காதீர்கள். ஏனெனில் விண்ணரசு இத்தகையோருக்கே உரியது(மத் 19:14)

~ அருட்பணி. பிரான்சிஸ் கிறிஸ்துராஜா

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: