பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்த்ததுண்டா?

லூக்கா 11:27-28

இறையேசுவில் இனியவா்களே! நம்பிக்கையோடும் ஆர்வத்தோடும் திருப்பலிக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக இருக்கவும், நீங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடன் வாழவும், உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக அமையவும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவரிடம் மன்றாடுகிறேன்.

அன்னையும், பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்பது உண்மையே. தாயும், தந்தையும் தான் நம்மை இத்தரணி காண செய்தவர்கள். அவர்களே நம் முதல் தெய்வம். பெற்றோர் நம்மை சிறுவயது முதல் பெரியவனாகும் வரை தங்களின் அரவணைப்பில் வளர்த்து ஆளாக்குகின்றனர். பேச கற்றுத் தருகின்றனர். நடக்கக் கற்றுத் தருகின்றனர். மொத்தத்தில் நமக்கு முதல் ஆசான் நம் அன்னை, தந்தையே. இதற்கான நன்றி கடனை செய்ய வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. என்ன நன்றிக்கடன்? நம் வாழ்வால், செயலால் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும். ஆண்டவா் இயேசு பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்த்ததுபோல நீங்களும் பெருமை சேருங்கள் என்ற உற்சாக வார்த்தைகளோடு வருகிறது இன்றைய நற்செய்தி வாசகம். இரண்டு நிலைகளில் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும்.

1. நம் கவனிப்பு
நமக்காக நன்கு உழைத்தவர்கள். முழுவதும் வியர்வை சிந்தியவர்கள். கடைசி வரை நமக்காக மட்டுமே வாழ்பவர்கள். நாம் நலமாக வாழ நினைக்கும் ஒரே ஜீவன். அனுதினமும் ஆண்டவரிடம் மன்றாடுபவர்கள். நம்மை சிறப்பாக கவனித்தவர்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும். நம் வீட்டில் வைத்து அவர்கள் முதுமையில், நோயில், தனிமையில் சிறப்பாக நல்ல உணவால், உறவால், உயிரால் அவர்களை கவனிக்க வேண்டும். அதுதான் அவர்களுக்கு நாம் செய்யும் பெருமை.

2. அடுத்தவர் கவனிப்பு
அடுத்தவர் நம்மை கவனித்து பாராட்டும் வண்ணம் நல்ல செயல்களை செய்து நம் பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும். ஆண்டவர் இயேசு செய்த செயல்களைக் கண்டு அவர் பெற்றோரை அனைவரும் பாராட்டினர். அதேபோன்ற நம் செயல்கள் நம் பெற்றோர் பெருமைப்படும் வண்ணம் அமைந்து அவர்களுக்கு பெருமையைக் கொடுக்க வேண்டும்.

மனதில் கேட்க…
1. என் பெற்றோர் பெருமைப்படும் வண்ணம் நான் இதுவரை செய்திருப்பது என்ன?
2. என் பெற்றோரை முதுமையில் நான் கவனித்து என் நன்றியை செலுத்தலாம் அல்லவா?

மனதில் பதிக்க…
உம்மைக் கருத்தாங்கிப் பாலூட்டி வளர்த்த உம் தாய் பேறுபெற்றவர் (லூக் 11:27)

~ அருட்பணி. பிரான்சிஸ் கிறிஸ்துராஜா

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: