இயேசு கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.யோவான் 11 : 35

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: