Category: Mother Mary

வாழ்க்கையை கோலாகலமாக்கு…

புனித கன்னி மரியாளின் பிறப்பு பெருவிழா மத்தேயு 1:1-16,18-23 இறையேசுவில் இனியவா்களே! நம்பிக்கையோடும் ஆர்வத்தோடும் திருப்பலிக்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக இருக்கவும், நீங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடன் வாழவும், உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக அமையவும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். ஆண்டவரிடம் மன்றாடுகிறேன். அன்னை மரியாளின் பிறந்த நாள் விழாவினைச் செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிக கோலாகலமாக நாம் கொண்டாடுகின்றோம். அன்னை மரியாள் மிகவும் கோலாகலமாக வாழ்ந்தார். ஆகவே அவரின் அன்பு பிள்ளைகளாகிய நாமும் மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடுகின்றோம். இந்த இனிய நாளில் நம் வாழ்வை கோலாகலமாக மாற்ற வேண்டும். அதற்கு மரியை மாதிரியாக கொண்டு வாழ வேண்டும் என இப்பெருவிழா பெருமகிழ்ச்சியோடு நம்மை அழைக்கின்றது. மரியிடமிருந்து நான்கு மாதிகள் நமக்கு மூலதனமாக உள்ளன. 1. அருள் தெரிகிறது “தாய் வயிற்றில் உன்னை நான் உருவாக்கும் முன்பே அறிந்திருந்தேன் நீ பிறக்கும்...

THE CONCEPTION OF HIS INCARNATION

“The angel Gabriel was sent from God…to a virgin…The virgin’s name was Mary.” –Luke 1:26, 27 Mass Readings: December 8 First: Genesis 3:9-15,20;Resp: Psalm 98:1-4;Second: Ephesians 1:3-6,11-12;Gospel: Luke 1:26-38 Listen to the Mass Readings About four billion people today do not believe that Jesus is God; they see Him as only a man. This heresy, Arianism, has been common for centuries. The fact that the virgin Mary conceived Jesus without sexual relations intimates that Jesus was not just a man but God, “Son of the Most High” (Lk 1:32), “Son of God” (Lk 1:35). Other people do not believe Jesus...

தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

மரியாள் தன் தாய் அன்னம்மாளின் வயிற்றில் இருக்கிறபோதே, கடவுளின் அருளால் பாவ மாசின்றி பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தாள் என்பதுதான், இந்த விழாவின் மையப்பொருளாகும். இது மரியாளின் மாசற்ற உற்பவத்தின் உன்னதமான நிகழ்வை கூருகின்றது. இதற்கு விவிலிய ஆதாரம் ஏதும் இல்லை. இது ஒரு மறையுண்மை. இதை கி.பி 1854 ம் ஆண்டு, டிசம்பர் 08 ம் நாள் திருத்தந்தை ஒன்பதாம் பயஸ் ”மரியாள் அமல உற்பவ” என்ற அப்போஸ்தலிக்க மடலிலே பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார். இது பெரும்பாலும் பாரம்பரியத்தையும், இறையியல் மற்றும் திருவழிபாட்டு மரபு அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆகும். மரியாள் கடவுளின் மகனைக் கருத்தாங்கியதால், மரியாளின் பிறப்புநிலையைப்பற்றி பல விவாதங்கள் எழுந்தன. இந்த கருத்து பரவத்தொடங்கியபோது, பல இறையியலாலர்கள் இதனை கடுமையாக எதிர்த்தனர். இறுதியில் இச்சிக்கலுக்கு கீழ்க்காணும் விளக்கம் மூலமாக தீர்வு காணப்பட்டது. டன்ஸ் ஸ்காட்டஸ் என்பவர் 1300 ம் ஆண்டு, கடவுளின் அருள் இரண்டுவிதங்களில் செயல்படுகிறது என ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார். கடவுளின் காக்கும் அருள்...

“O COME, O COME IMMANUEL?”

“The virgin shall be with Child, and bear a Son, and shall name Him Immanuel.” –Isaiah 7:14 Mass Readings: December 20 First: Isaiah 7:10-14; Resp: Psalm 24:1-6;Gospel: Luke 1:26-38 One of the greatest prophecies in the history of the human race is Isaiah’s prophecy of “Immanuel.” This does not merely mean that God is present but that God is incarnate (see Mt 1:23). “The Word became flesh and made His dwelling among us” (Jn 1:14). God became a man. Immanuel is Jesus, Who is God incarnate, crucified, risen, glorified, and eucharistic. Immanuel is Jesus, a Sign as “deep as the...

A blessing and prayer tribute to all mothers

“Blessed be all mothers Who have come into our lives Whose kindness, care and loving Remain with us to guide. Your inspiration in us Made us strive in every way Especially to remember Helping others makes our day. Mothers, this little tribute Flows directly from my heart You are so loved and cherished Invaluable, one and all, you are. God our Creator, we pray: for new mothers, coming to terms with new responsibility ; for expectant mothers, wondering and waiting; for those who are tired, stressed or depressed; for those who struggle to balance the tasks of work and family;...

%d bloggers like this: