“அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார்.”சங்கீதம் 113:7

You may also like...

6 Responses

 1. R.Ambigai says:

  i love Jesus i am sorry for all the wrongs because i have done a wrongs things

 2. R.Ambigai says:

  i love Jesus

 3. rekha says:

  i love u father

 4. r.udhayakumar says:

  Matrathirkana vasanam thank you jesus

Leave a Reply

%d bloggers like this: