“கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்; நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாடவொட்டார்.”சங்கீதம் 55:22

You may also like...

4 Responses

 1. Vasanth says:

  thank yo lord!!!!!!!

 2. stephen jphn says:

  God save my family with your spirit …

 3. ani says:

  Thank you lord for giving me strength
  ani

Leave a Reply

%d bloggers like this: